Představení agentury

Sample title

COMENIUS Agency s.r.o. je poradensko-vzdělávací a facilitátorskou agenturou specializující se na vzdělávání specifické skupiny posluchačů, zejména v oblasti školství, pracovněprávních vztahů, odměňování, managementu a marketingu, zdravotnictví a sociální oblasti.

K dalším aktivitám agentury patří publikační a akviziční činnost, firemní vzdělávání, jazykové vzdělávání, vedení účetnictví, fotografické služby, poradenská činnost (např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů, pracovního a správního práva, finančního poradenství), konferenční servis a organizace kulturně-společenských aktivit pro veřejnost.

Agentura se zejména zabývá poskytováním facilitátorských služeb a řešením krizových situací počínaje vrcholovým, středním, ale také nižším managementem firem, výrobních či nevýrobních podniků, národních i nadnárodních korporací.

Naším hlavním cílem je poskytovat co možná nejkvalitnější a nejlepší služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých s primárním zaměřením na poskytování odborných seminářů pro pedagogické pracovníky.

Neméně důležitým cílem, který si agentura vytyčila je poskytovat odborné poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů a právních předpisů pro širokou posluchačskou základnu.

Nejdůležitějším posláním agentury je poskytování řešení složitých komunikací při skupinových jednáních v rámci různých společností, a to napříč všemi odvětvími.