fbpx

Nejžádanější individuální programy pro sborovny

 

Učitelé v emočně náročné komunikaci

Školení je zaměřeno na řešení emočně vypjatých komunikačních situací v práci pedagogických pracovníků. V teoretické části programu se účastníci seznámí s potřebnými poznatky a informacemi z oblasti komunikace a práce s emocemi, v praktické části budou při modelových situacích rozvíjet své komunikační a vyjednávací dovednosti a učit se pracovat s emocemi. Modelovými situacemi budou konfliktní rozhovory s žáky nebo s rodiči žáků či s pedagogy. Účastníci se naučí vyhodnocovat, co se odehrává v pocitové rovině účastníků dialogu, budou poznávat způsoby, kterými mohou emoce rozšifrovat i za pomoci řeči těla, pokusí se zvládnout emoční vyladění na komunikační partnery vše tak, aby získané dovednosti dokázali aplikovat v praxi a aby se staly základem pro společný optimální styl komunikace celého pedagogického sboru. Součástí workshopu je i práce s hodnotami a věkovými aspekty účastníků komunikace, charakteristiky jednotlivých generací a možnosti využití a porozumění jejich potenciálu.

PROGRAMOVÁ ČÁST


 • Styl komunikace pedagogického sboru při řešení situací s různým stupněm závažnosti, potřeba ujednocení se;
 • Emoce žáka a učitele ve vypjaté komunikaci - zjišťování potřeb, zacházení s problémem žáka, vymezení běžného a obtížného kontaktu s žákem;
 • Vedení rozhovoru s žákem (pedagogem), aktivní naslouchání, emoce a rozvoj empatických schopností, uvědomění si cílů následného jednání;
 • Vedení rozhovoru s rozlobeným rodičem - reflexe emocí, schopnost "přerámcování" negativních výpadů, reakce na kritiku, význam správného porozumění řeči těla i aktivní práce s neverbální složkou komunikace;
 • Práce s emocemi - vina a mylné předpoklady, příklady, jak neubližovat slovně druhým a nenechat zranit sebe;
 • Autorita učitele a roviny vzájemného respektu;
 • Trénink vedení dialogu;
 • Empatie v průběhu rozhovoru a umění emočního vyladění na komunikační partnery;
 • Generace Babyboomers, X, Y, Z - jak a proč je generačně ovlivněna komunikace s rodiči i kolegy;
 • Interaktivní pojetí, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

PODROBNOSTI


HODINOVÁ DOTACE: 4 - 5 hodin
CENA: Na vyžádání
 

Metodika práce asistenta pedagoga

Školení Vás seznámí s novými klíčovými informacemi v pojetí práce asistenta pedagoga. Je určeno vedoucím pracovníkům mateřských a základních škol, učitelům, výchovným poradcům i asistentům pedagoga.

PROGRAMOVÁ ČÁST


 • Integrace a inkluze dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vymezení integrace a inkluze v mezinárodních dokumentech a koncepčních záměrech České republiky;
 • Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga;
 • Definice pojmu asistenta pedagoga a jeho vývoj. Rozdíl role asistenta pedagoga, osobního asistenta a školního asistenta;
 • Změny v legislativě. Doporučení OECD;
 • Legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga;
 • Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga;
 • Ekonomické zajištění pozice asistenta pedagoga. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga;
 • Zařazení asistenta pedagoga do platové třídy dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga;
 • Kompetence a osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům, možná rizika;
 • Metodické vedení asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga;
 • Didaktické zásady a metody práce. Standard práce asistenta pedagoga. Metodika asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra;
 • Úskalí práce asistenta pedagoga;
 • Praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

PODROBNOSTI


HODINOVÁ DOTACE: 4 - 5 hodin
POZNÁMKA: Možnost výběru z několika lektorů (dle preference)
CENA: Na vyžádání
 

Činnost základní školy a mateřské školy
ve školním roce 2018/2019 včetně aplikace GDPR

Cílem školení je popsat právní úpravu nových a některých problematických činností mateřské a základní školy, a tím přispět k jejich efektivnímu řízení. Jednotlivé činnosti jsou spojeny s praktickými momenty aplikace GDPR.

PROGRAMOVÁ ČÁST


 • Základní momenty správního řízení v praxi mateřské a základní školy: postup v souladu se správním řádem a školskými právními předpisy, postup v souladu s GDPR;
 • Organizační zajištění předškolního a základního vzdělávání, úplata za vzdělávání a školské služby, komunikace se zákonnými zástupci z úhlu pohledu školského zákona, občanského zákoníku (poskytování informací, vyzvedávání dítěte apod.) a GDPR;
 • Základní problematické momenty v průběhu předškolního a základního vzdělávání: zejména povinnost předškolního vzdělávání, individuálního vzdělávání dítěte, plnění povinné školní docházky, hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, výchovné problémy, kázeňská opatření, práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte nebo žáka a školy, jednání a zpracování dokumentace v souladu s GDPR;
 • První zkušenosti s aplikací GDPR a promítnutí do dokumentace školy;
 • Aktuality ke dni konání semináře;
 • Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.

PODROBNOSTI


HODINOVÁ DOTACE: 4 - 5 hodin
CENA: Na vyžádání

Nevybrali jste si z uvedených individuálních programů?

Nadefinujte si vlastní vzdělávací program, podle Vašich konkrétních představ a kontaktujte nás.
Napište nám o jaké téma jevíte zájem a společně pro Vaši organizaci vypracujeme vhodný kurz na míru.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.