fbpx
 

Facilitátoské služby, krizová komunikace, krizový management,
plánování a řízení, včetně řešení napjatých situací

Sample title

Poskytujeme kompletní služby v oblasti řešení krizových situací v komunikaci. To zahrnuje jak mediace (řešení sporů prostředníkem - "mediátorem"), facilitace (dovedení určité skupiny k cíli překonáním neefektivní komunikace mezi účastníky sporů či jednání), tak i kompletní supervize (podporu začínajících odborníků
v daných oblastech).

Naši facilitátoři Vám pomohou s rozpoznáním a analýzou daných problémů vně Vaší organizace i se stanovením cílů a zvýšením produktivity i efektivnosti skupiny. Mohou Vám rovněž pomoci s dosažením vyššího stupně zodpovědnosti při realizaci rozhodnutí nebo k utužení sounáležitosti se skupinou. Zejména Vám mohou být nápomocni s vyřešením konfliktů ve skupině.

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblastech:

- Řešení konfliktů
- Efektivní komunikace uvnitř i vně organizace
- Vyjednávání
- Mediace
- Facilitace
- Individuální přípravu jednotlivce při vyjednávání
- Interetnický konflikt (majorita-minorita)
- Prezentace společnosti i jednotlivců
 

Komplexní teambuildingové programy/kurzy

Sample title

Vytváříme a poskytujeme komplexní teambuildingové programy/kurzy, a to jak výkladové (jako krátký doplněk výjezdního zasedání), tak i akční (složené z různých aktivit a propojené dějovou linkou). 

Programy a kurzy připravujeme zpravidla přímo na míru konkrétním potřebám a zadáním klienta a preferujeme přitom kombinace různých vzdělávacích přístupů (přehledové, aktivní workshopy, skupinový koučink, fixace poznatků zážitkem v přírodě aj.).

Teambuldingovými aktivitami lze dosáhnout sounáležitosti při obchodních jednáních ("společný tah na branku!"), odhalit a určit problémy v mezilidských vztazích v rámci určité skupiny ("jsme jedna rodina!"), zlepšit výkon jednotlivce či celé skupiny v týmových aktivitách ("jeden za všechny, všichni za jednoho!") a zejména docílit zlepšení společenských vztahů v rámci organizace ("táhneme za jeden provaz!").
 

Pořádání kurzů, seminářů a konferencí

Sample title

Ve spolupráci s předními lektory, odborníky na danou problematiku ve svém oboru, pořádáme vzdělávací programy (kurzy, semináře) napříč všemi odvětvími.

Primárně se zaměřujeme na školský sektor, veřejnou správu a management firem. Sekundárně poskytujeme vzdělávací aktivity ve zdravotním a finančním sektoru.

Specifickou oblastí pořádání kurzů a seminářů ve které se angažujeme je oblast sociální péče, která z našeho pohledu vyžaduje zcela odlišný přístup a individuální vzdělávací plán.
Neméně důležitou aktivitou agentury je pořádání kurzů na míru, dle specifických a konkrétních požadavků
ze strany klientů.
 

Age management, manipulace, komunikace a emoce v týmové práci

Sample title

- ČLÁNEK JE EDITOVÁN -

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.