Radíme, vzděláváme, organizujeme.

Poradensko-vzdělávací
a facilitátorská agentura

Soft-skills

Poradensko-vzdělávací
a facilitátorská agentura

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS

Facilitace a mediace

Insider analytics services

Nabídka kurzů

od 4 590,-

cena za osobu bez DPH 21 %