Radíme, vzděláváme, organizujeme.

Poradensko-vzdělávací
a facilitátorská agentura

Soft-skills

Poradensko-vzdělávací
a facilitátorská agentura

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS

Facilitace a mediace

Insider analytics services

Nabídka kurzů

od 4 590,-

cena za osobu bez DPH 21 %

TVOŘÍME

WEBOVÉ STRÁNKY

Landing page

WEB za „dvatcet“

WEB PRO

Marketingová automatizace

Správa sociálních sítí

On-line kampaně

Firemní vzdělávání

více >

Podpora

více >

Kurzy pro školy

více >

h

Vydavatelství

více >

Reklamní agentura

více >

w

Mediace a facilitace

více >