O agentuře

Představení agentury

COMENIUS Agency s.r.o. je poradensko-vzdělávací a facilitátorská agentura specializující se na vzdělávání pracovníků ve školství či ve firemní sféře s více než dvanáctiletou historií.

K dalším aktivitám agentury patří reklamní činnost, firemní vzdělávání, poradenská činnost (např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů, pracovního a správního práva, finančního poradenství), konferenční servis a organizace kulturně-společenských aktivit pro veřejnost.

Agentura se taktéž zabývá poskytováním facilitátorských služeb a řešením krizových situací počínaje vrcholovým, středním, ale také nižším managementem firem, výrobních či nevýrobních podniků, národních i nadnárodních korporací. Naším cílem je poskytování řešení složitých komunikací při skupinových jednáních v rámci různých společností, a to napříč všemi odvětvími.

Březen - 2008

Vznik a založení agentury

Vznik a založení agentury COMENIUS Agency. Agentura se během necelého roku rozrostla a stala lídrem v oblasti poskytování odborných seminářů a služeb pro vedoucí pedagogické pracovníky v oblasti školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.

Říjen - 2010

Rozšíření portfolia služeb

Rozšířili jsme portfolio odborných služeb o vedení účetnictví pro širokou veřejnost a začali jsme aktivně nabízet pro školy a školská zařízení možnost objednat si fotografování dětí. Zároveň se naše agentura rozrostla o několik desítek externích spolupracovníků (převážně odborných lektorů), ale i profesionálních fotografů.

Březen - 2013

Externí spolupráce s dalšími lektory

Tento rok byl celkově pro naši agenturu velice významným. Navázali jsme externí spolupráci s dalšími významnými a fundovanými lektory z různých odborných oblastí. Převážně se jedná o představitele úspěšných tuzemských a nadnárodních korporací nebo o odborníky z ministertev podílející se na tvorbě zákonů.

Únor - 2015

A kreditace většiny programů a spolupráce s ministerstvy

Od roku 2015 patříme mezi akreditované vzdělávací agentury. Většina našich odborných seminářů / kurzů je akreditována. Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociální věcí.

Červen - 2016

Poskytování facilitačních služeb

Začali jsme poskytovat řešení krizových situací obchodním společnostem s důrazem na analýzu, řešení a odhalení problémů a zvýšení produktivity
a efektivnosti dotčených skupin. O naše facilitátorské služby projevily zájem, jak tuzemské, tak i zahraniční výrobní a nevýrobní společnosti.

Srpen - 2017

Spolupráce s Krajskými úřady a bankovními institucemi

Spolupráce s většinou Krajských úřadů v rámci Krajského akčního plánu (KAP) a nově také navázána spolupráce v rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání (MAP I. a MAP II.). Podařilo se nám navázat úzkou spolupráci s bankovními institucemi Komerční banka, a.s. a Equa Bank a.s.

Září - 2018

Poskytování řešení firmám a nová služba Insider Analytics Services

Rozšířili jsme portfolio odborných kurzů korporátním společnostem. Nyní již nabízíme ucelená řešení vzdělávání podnikům nejenom v České republice. Nově poskytujeme unikátní službu, první svého druhu v republice, a to Insider Analytics Services, díky které klienti získají kompletní přehled o práci svých spolupracovníků.

Leden - 2019

Celostátní konference

Zaměřili jsme se na potřeby pracovníků školství s cílem poskytnout co nejaktuálnější informace z různých oblastí. Ve spolupráci s předními odborníky pořádáme odborné konference pro vedoucí pedagogické pracovníky a pracovníky odborů školství samosprávných celků.

}

12 let na trhu

26950 účastníků kurzů

130 spolupracujících lektorů

1940 uskutečněných událostí