Individuální vzdělávací programy

Pro pedagogické sbory

Komunikace v krizových a zátěžových situacích

Workshop pomůže získat základní představu o tom, co se s námi děje a jak máme reagovat v situacích, které nás potkávají nečekaně, nebýváme na ně připraveni, a často pro nás znamenají vysokou zátěž.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Vedení týmů a komunikace na pracovišti

Cílem workshopu je zmapování potřeb, a aktuálně řešených
 témat a problémů s cílem napomoci ke zlepšení komunikace
 a práce v týmu. Účastníci si ujasní, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou nejčastější manažerské chyby, stinné stránky vedení a řízení, kterým je lepší se vyhnout.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Time management

Využíváte efektivně svůj čas? Jací jsou Vaši zloději času a jaký význam má pro Vás slovo “produktivita”? Objevte tajemství skutečně efektivních lidí a naučte se pracovat jako oni. Komplexně pojatý workshop zaměřený na dlouhodobě udržitelné zvýšení efektivity při jakékoli Vaší činnosti.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Prezentační dovednosti

Praktický trénink prezentačních dovedností určený pro každého – nehledě na Vaše předchozí zkušenosti s prezentací. V kurzu se naučíte, jak efektivně připravit prezentaci za pomoci myšlenkových map, jak si získat publikum nebo jak vytěžit maximum z času určeného pro Vaši prezentaci.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Asertivní řešení konfliktů

Praktický trénink asertivního řešení konfliktních situací na pracovišti. Naučíte se lépe zvládat konflikty a krizové situace. Osvojíte si umění WIN-WIN uvažování typického pro nejúspěšnější světové manažery. Naučíte se rozeznávat manipulaci a bránit se jí.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Stop manipulaci – jak nedat manipulátorovi prostor

Workshop formou intenzivních cvičení, konkrétních příkladů a tréninku řešení zátěžových situací představí způsoby, kterými manipulátoři obratně rozvíjejí svoje strategie, a povede účastníky k rozpoznání manipulativního počínání. Zároveň přiblíží dovednosti, díky nimž se manipulativním praktikám můžeme ubránit.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Jak na emoce v týmové práci

Workshop pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu.
 Účastníci si ujasní problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem na emoce, které tvoří neoddělitelnou součást každého dialogu, i když se je někdy zúčastnění snaží odsouvat,
 tajit či přehlížet. Dozvíte se, jak interpretovat neverbální signály, díky nimž můžeme dešifrovat mnohé postoje, které se protistrana snaží utajit, zaměříme se na konflikt, jeho podstatu, řešení i prevenci před jeho rozvinutím.


Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob

Vizitka písemné komunikace

Workshop Vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i pravopisu českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky z norem písemného styku
 a elektronické komunikace. Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, rozvinete je formou praktických cvičení a nabudete nové tipy pro získávání, zpracování a předávání informací.

Druh: Workshop
Termín: Dle dohody
Min. počet: 5 osob